Diagnostika

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra spojov


Vás pozýva na

V
III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

DIAGNOSTIKA PODNIKU, CONTROLLING A LOGISTIKA

pod garanciou

Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD.
rektorky Žilinskej univerzity v Žiline, SR

ktorá sa uskutoční

28. - 29. APRÍL 2016

Univerzitné stredisko Zuberec
Brestová 380

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky